การทำงานเป็นทีม คืออะไร

ความแตกต่างระหว่าง กลุ่มคนที่มารวมตัวกัน กับ การทำงานเป็นทีม

มาร์ตี้ เดอร์ จอง เล่าเรื่องการทำงานให้เราฟังว่า การทำงานในแต่ละวันนั้น เขามักจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เรามักจะเรียกกันว่า “ทีม” และทุกคนมักจะขอร้องให้เขาทำหน้าที่เป็นเหมือนทีมโค้ช มันเหมือนกับว่า ในแต่ละวันคุณจะต้องอยู่ในทีมใดทีมหนึ่งอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าคุณอาจจะทำอาชีพอิสระ มีงานพิเศษเฉพาะทาง แต่คุณก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมอยู่ดี 

………….

กลุ่มของคนที่มารวมตัวกันนั้น ไม่ใช่ทีม

หน่วยพื้นฐานในการเรียนการจัดการองค์กรก็คือการทำงานเป็นกลุ่มหรือที่เราเรียกว่า ทีม 

ทีมเหมือนเป็นเจ้าของปัญหา เป็นผู้ถ่ายทอดความทะเยอทะยาน เป็นกลุ่มคนที่ต้องการให้คนอื่น ทำงานร่วมกันจนประสบความสำเร็จ โดยทีมมักจะต้องพึ่งพากันสูงมาก พวกเขาต้องวางแผนการทำงาน แก้ปัญหา ตัดสินใจและประเมินกระบวนการทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ สมาชิกของทีมต้องการต้องอาศัยการทำงานของแต่ละคนให้สำเร็จลุล่วงแล้วนำมาประกอบเข้าด้วยกัน

……………….

Photo by You X Ventures on Unsplash

มักจะพูดกันว่า กลุ่มคนที่มารวมกันนั้น เรียกว่า ทีม

อย่างไรก็ตาม ทีมแตกต่างจากกลุ่มตรงที่ทีมนั้นมีหัวหน้าทีม โดยแต่ละคนในทีมจะรับผิดชอบทำงานให้ลุล่วงเป้าหมายที่ตนรับผิดชอบด้วยศักยภาพที่ตั้งไว้ ส่วนในกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มจะทำหน้าที่รับผิดชอบเพียงผู้เดียว 

ทีมมองว่าเป็นเหมือนกลุ่มทางจิตวิทยาซึ่งสมาชิกของกลุ่มจะมีเป้าหมายร่วมกันและก้าวไปสู่เป้าหมายดังกล่าวด้วยกัน 

ดังนั้นการทำงานร่วมกันเป็นทีมจึงต้องอาศัยภาษาเดียวกัน ซึ่งหมายถึงวิธีคิดและการพูดถึงปัญหา

“ความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนและทีมก็คือ ความปลอดภัยทางจิตวิทยา”

สิ่งที่ต้องใช้ความปลอดภัยทางจิตวิทยาคืออะไร ?

เราลองมองที่ผลของความปลอดภัยทางจิตวิทยา และดูว่ามันทำอะไรให้กับแต่ละคนกัน

……….

ความปลอดภัยทางจิตวิทยา

นักวิทยาศาสตร์พฤติกรรมของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เอมี เอ็ดมุนสัน ได้พูดถึงโครงสร้างของ “ความปลอดภัยทางจิตวิทยาของทีม” เป็นครั้งแรก และได้นิยามว่า “เป็นการแบ่งปันความเชื่อที่มีของสมาชิกของทีม โดยทีมเป็นที่ปลอดภัยสำหรับการรับความเสี่ยงระหว่างบุคคล”

เมื่อพูดถึงควาามปลอดภัยทางจิตวิทยานั้น ฟังดูง่าย แต่ในฐานะที่เป็นสมาชิกของทีม คุณอาจจะถามคำถามพื้นๆอย่าง “อะไรคือจุดประสงค์ของโครงการความปลอดภัยทางด้านจิตวิทยา”  

เพราะว่า ล้วนไม่มีใครต้องการเจอกับความเมินเฉย  ถูกมองว่าไร้ความสามารถ  ถูกล่วงล้ำหรือปฏิสัมพันธ์ที่เป็นด้านลบจากคนรอบข้าง

นี่คือเหตุผลว่าทำไม เราถึงได้พัฒนากลไกการป้องกันตัวเองในการจัดการกับภาวะไม่พึงประสงค์เหล่านี้

……….


เราต้องการให้สมาชิกในทีมมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เพื่อที่พวกเขาจะได้มีความเชื่อมั่นและจะไม่มีใครต้องโทษกันไปมา 

ดังนั้นการถามคำถามหรือการมาพร้อมกับความคิดใหม่จึงถูกกระตุ้นได้ดีกว่าในสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยทางจิตวิทยา ทุกคนรู้ว่าไม่มีผลลัพธ์ที่เป็นลบสำหรับสิ่งนี้

นักวิจัยได้จำแนกกุญแจสำคัญห้าอย่างที่การจะเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมี ซึ่งความปลอดภัยทางด้านจิตวิทยานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยต้องมีปัจจัยอื่นที่เหลืออีกสี่อย่างรองรับด้วย

…………

พลวัตของการเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

นักวิจัยของ Google ได้ค้นพบว่า การที่จะมีใครในทีมนั้นไม่สำคัญแต่สำคัญตรงที่ว่าในทีมมีการทำงานร่วมกันอย่างไร 

ลำดับความสำคัญเป็นดังนี้

1.ความปลอดภัยทางจิตวิทยา : สมาชิกของทีมรู้สึกปลอดภัยในการที่จะรับความเสี่ยงและเต็มใจที่จะเสี่ยงไปด้วยกัน

2.ความสามารถในการทำงาน : สมาชิกของทีมยอมรับความเสี่ยงในการที่จะทำงานให้เสร็จทันเวลาอย่างเต็มความสามารถ

3.โครงสร้างและความชัดเจน : สมาชิกของทีมรู้ว่าพวกเขาคาดหวังอะไรเพราะว่าพวกเขามีบทบาทที่ชัดเจน มีแผนงานและเป้าหมาย

4.ความหมาย :  โดยความรู้สึกแล้ว ความหมายทั้งในแง่ของตัวการทำงานและผลของมันนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีม

5.ผลกระทบ : ผลจากการทำงานของคุณ การตัดสินประเมินผลงานตามหัวข้องานที่ได้รับมอบหมาย ทำให้เกิดผลที่ชัดเจนและแตกต่าง ซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทีม

การร่วมมือกันอย่างแข็งขันช่วยให้พนักงานจัดการกับการกระจายความไม่ปลอดภัย การทำงานเป็นทีมเกิดเป็นสิ่งที่มีความหมาย  ผู้คนต่างก็มีความรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเขาเอง ความรู้สึกว่าพวกเขาสื่อถึงกันและร่วมกันสร้างบางสิ่ง มิฉะนั้นแล้ว ผลของความพยายามทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้น 

ทั้งนี้เพราะว่า เมื่อพนักงานได้เป็นตัวของตัวเองโดยไม่มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีม มันก็จะไม่มีการทำงานเป็นทีมเกิดขึ้น  

เคล็ดลับก็คือต้องส่งเสริมพฤติกรรมที่ช่วยสนับสนุนการทำงานเป็นทีม

………………

ส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็นทีม

ต่อไปนี้จะพูดถึงข้อแนะนำสำหรับผู้จัดการและผู้นำที่จะช่วยส่งเสริมพฤติกรรมซึ่งนักวิจัยพบว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำงานเป็นทีม

ข้อมูลเหล่านี้อ้างอิงจากงานวิจัยภายนอกและประสบการณ์จาก Google  

ความปลอดภัยทางด้านจิตวิทยา

  • สอบถามถึงแนวความคิด อุปกรณ์ หรือวิธีการที่เราจะนำเข้าไปใช้กับทีม นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงใช้ post-it ในการทำงานมากเหลือเกิน ก็เพื่อที่ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้

คุณต้องพร้อมที่จะเสี่ยง

  • เข้าถึงความท้าท้ายมองเป็นการเรียนรู้ปัญหา ไม่ใช่การเพิ่มหรือสร้างปัญหา เป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ความน่าเชื่อถือ

  • บทบาทที่ชัดเจนและความรับผิดชอบของสมาชิกในทีม
  • พัฒนาโปรเจ็กต์ที่แข็งแกร่งในการสร้างความโปร่งใสในการทำงานของแต่ละคน ตามโครงสร้างหน้าที่การทำงานและมีความชัดเจน
  • พยายามพูดถึงเป้าหมายของทีมร่วมกันอยู่เสมอและทำให้สมาชิกในทีมเข้าใจแผนงานเพื่อจะให้ได้ทำงานลุล่วงไปยังเป้าหมายได้ 
  • ต้องมีวาระการประชุมให้ชัดเจนพร้อมทั้งผู้รับผิดชอบที่เจาะจงได้

ความหมาย

  • ชื่นชมผลงานที่สมาชิกในทีมทำได้ดีและเสนอหรือพร้อมให้ความช่วยเหลือ หากสมาชิกมีปัญหา
.........................................
ร่วมสนับสนุนการทำเนื้อหาได้ที่
SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : HEROTHAILAND.COM บัญชี : ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี : 667-265599-4