ทักษะการอ่านหนังสือบนหน้าจอกับหน้ากระดาษ

 

การวิจัยล่าสุดพบว่า เด็ก  ๆ ใช้เวลาอ่านหนังสือบนหน้าจอมากกว่าอ่านบนหน้ากระดาษ

 

จากการวิจัยล่าสุดกับเด็กและวัยรุ่น จำนวน 34,910 คน ที่มีอายุระหว่าง 8 -16 ปี พบว่า :

 

เป็นครั้งแรกที่พบว่าเด็ก ๆ กำลังใช้เวลาอ่านหนังสือบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่าที่พวกเขาเคยใช้ไปกับหน้ากระดาษหนังสือ นิตยสารหรือหนังสือพิมพ์หรือแม้กระทั่งการ์ตูน  ซึ่งเป็นส่ิงที่ส่งผลกับระดับทักษะการอ่านของเด็ก

 

มีแนวโน้มว่าเด็กที่อ่านหนังสือบนหน้าจออิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียวทุกวันนั้นจะกลายเป็นนักอ่านที่ดีกว่าเด็กที่อ่านบนหน้ากระดาษ

 

เรากำลังมองหาจุดสมดุลระหว่างการใช้ทั้งหนังสือตัวเล่มและอุปกรณ์เทคโนโลยีเหล่านี้

 

 

– เด็กและวัยรุ่นจำนวน 39% ที่อ่านหนังสือทุกวันโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งแท็บเล็ตและเครื่องอ่าน eBook  มีเพียง 28% ที่อ่านหนังสือตัวเล่มทุกวัน จำนวนของเด็กที่อ่านหนังสือ eBook เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วงสองปีมานี้ คือเพิ่มจาก 6% ไปเป็น 12%

– เด็ก ๆ ชอบที่จะอ่านหนังสือบนหน้าจอมากว่า โดยกลุ่มสำรวจเกินกว่าครึ่งคือจำนวน 52% บอกว่าชอบที่อ่านหนังสือบนหน้าจออิเล็กทรอนิกส์แต่มีเพียงหนึ่งในสามของกลุ่มสำรวจหรือราว 32% ที่ชอบอ่านหนังสือตัวเล่มมากกว่า

 

– เด็กเกือบทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้ที่บ้าน โดย 4 ใน 10 คน มีแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเอง

 

– เด็กผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะอ่านหนังสือตัวเล่มมากกว่าเด็กผู้ชาย โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 68% ต่อ 54%

 

– นอกจากนี้ เด็กผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะอ่านหนังสือบนหน้าจอมากกว่าเด็กผู้ชายอีกด้วย สัดส่วนที่อ่านบนหน้าจอสมาร์ทโฟนของเด็กผู้หญิงอยู่ที่ 67% ในขณะที่เด็กผู้ชายอยู่ที่ 60%  สำหรับการอ่านบนเครื่องอ่าน eBook นั้น สัดส่วนของเด็กผู้หญิงอยู่ที่ 84% ส่วนเด็กผู้ชายอยู่ที่ 69%  และสำหรับการอ่านบนแท็บเล็ต เด็กผู้หญิงอยู่ที่ 70% ส่วนเด็กผู้ชายอยู่ที่  67%

 

 

การวิจัยนี้ได้ทำการทดสอบอิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีต่อความสามารถในการอ่านของเด็กและความสุขในการอ่าน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เด็กที่อ่านหนังสือบนหน้าจอเป็นประจำจะมีทักษะการอ่านหนังสือสูงกว่าค่าเฉลี่ยเกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับเด็กที่อ่านหนังสือตัวเล่มเป็นประจำทุกวันหรือกลุ่มที่อ่านหนังสือทั่้งบนหน้าจอและตัวเล่ม


.........................................
ร่วมสนับสนุนการทำเนื้อหาได้ที่
SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : HEROTHAILAND.COM บัญชี : ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี : 667-265599-4