นิทรรศการศิลปนิพนธ์ มหาบัณฑิต

ชวนมาดูงาน

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ มหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์
ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรมและประติมากรรม
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12-29 พฤษภาคม 2554

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิืทรรศการ
วันพฤหัสบดีที่12 พฤษภาคม 2554 เวลา 18.00 น.
ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม และผลงาน installation จำนวน 40 ผลงานของนักศึกษา หลักสูตรทัศนศิลป์ มหาบัณฑิต
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรทัศนศิลป์มุ่งเน้นการให้การศึกษาศิลปะที่สอดรับกับความเป็นไปในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม และในส่วนความเคลื่อนไหวของโลกศิลปะ นำมาซึ่งการตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับภาวะแวดล้อมของศิลปินและของตัวงานศิลปะประเภทต่างๆ ในกาละและเทศะในช่วงขณะของการสร้างสรรค์ นั้น ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความเป็นโลกาภิวัฒน์อันเป็นผลต่อการสืบทอดถึงกันในระหว่างสรรพสิ่ง สรรพสาระและสรรพศาสตร์ต่างๆ ซึ่งส่งผลความหลากหลายในความเป็นไปได้ของการสร้างสรรค์ศิลปะที่ในที่สุดแล้วกระบวนการทำงานศิลปะได้นำมาซึ่งการสำนึกรู้แห่งความเฉพาะของถิ่นที่และวัฒนธรรมในขณะที่เปิดรับต่อการผสมผสานของโลกความเป็นไปที่นอกเหนือไปจากสัมฤทธิผลเชิงศิลปะในตัวงานศิลปะเอง

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University

……………….
Art thesis exhibition
master degree in Visual Art
Faculty of Fine Art ,Chiangmai University

12- 29 May 2011
opening reception on Thursday 12 May 2011
at Chiangmai University Art Center,chiangmai

ร้านหนังสือตามสั่ง รับสั่งหนังสือต่างประเทศและสินค้าจากทั่วโลก ส่งถึงบ้านต่างจังหวัด
Tel : 08-5464-1644 | line id : herothailand.com