เปลี่ยนห้องสมุดให้กลายเป็นสำนักพิมพ์

ห้องสมุดสาธารณะเป็นผู้ให้บริการที่จำเป็นต่อชุมชนอย่างหนึ่งนั่นก็คือการส่งเสริมงานวรรณกรรมและวัฒนธรรมการอ่าน

ปัจจุบันหนังสือได้เปลี่ยนรูปไปอยู่ในรูปแบบของ eBook มากขึ้น ทำให้สำนักพิมพ์บางแห่งวิตกกังวลว่าหากให้ห้องสมุดอนุญาตให้มีบริการยืมคืนหนังสือ eBook  แล้วจะส่งผลร้ายให้แก่ยอดขายหนังสือตัวเล่ม จึงไม่ค่อยเต็มใจนักที่จะขาย eBook ให้กับห้องสมุด ซึ่งเป็นแนวความคิดที่ตรงกันข้ามกับเหล่าบรรดาผู้ใช้ห้องสมุด

ห้องสมุดสาธารณะแต่แทนที่ห้องสมุดจะอยู่เฉย ๆ  เพื่อรอไปเสี่ยงในอนาคตกับนโยบายของสำนักพิมพ์ ห้องสมุดบางแห่งเห็นโอกาสในการที่จะริเริ่มสิ่งใหม่และเป็นมิตรกับผู้อ่านมากกว่า eBook  นั่นก็คือโครงการนำร่องที่ห้องสมุดได้สร้างความสัมพันธ์กับนักเขียนที่พวกเขาเขียนงานและจัดจำหน่ายผลงานในรูปแบบ eBook ด้วยตัวเอง ถือเป็นโอกาสดีสำหรับห้องสมุดในการอำนวยความสะดวกให้แก่ชุมชน จากการช่วยให้นักเขียนในละแวกนั้นให้กลายมาเป็นผู้เขียนและผู้ขาย eBook ด้วยตัวเอง

คุณสมบัติที่พิเศษของห้องสมุดคือการที่สามารถรวมแหล่งทรัพยากรในท้องถิ่นและนักเขียนท้องถิ่นที่มีพรสวรรค์ให้ก่อร่างตั้งตัวเป็นสำนักพิมพ์ได้  ในทางกลับกันนักเขียนท้องถิ่นต่างเองก็ตื่นเต้นกับโอกาสเช่นนี้ที่จะได้ทำงานร่วมกับห้องสมุดเพื่อคืนกำไรให้สังคมโดยจากการที่พวกเขาผลิตผลงานและยังคอยให้คำปรึกษากับนักเขียนรุ่นใหม่

การให้การสนับสนุนการจัดประชุมทางการศึกษาและงานอีเว้นต์ต่าง ๆ ห้องสมุดสามารถนำนักเขียนในท้องถิ่นมาพบปะพูดคุยกันแบบตัวต่อตัวกับผู้อ่านรวมทั้งนักเขียนด้วยกันเอง และห้องสมุดยังสามารถช่วยเปิดทางให้พรสรรค์ที่ถูกขังไว้ภายในจิตใจและลายนิ้วมือของนักเขียนออกมา

 

นักเขียนในขุมชนท้องถิ่นที่ต้องการพัฒนาตนเองให้กลายมาเป็นนักเขียนระดับมืออาชีพที่สามารถพิมพ์และจัดจำหน่ายผลงานด้วยตนเองได้นั้น ควรเข้าร่วมการประชุมสัมมนากับห้องสมุดโดยเริ่มต้นจากองค์ความรู้เหล่านี้

 

เรื่องของ eBook : ซึ่งเป็นการให้ความรู้กับเหล่าพนักงานห้องสมุดและผู้ใช้ห้องสมุดเกี่ยวกับภาพรวมของ eBook แนวโน้มตลาด eBook และวิธีการเลือกหนังสือ eBook จากห้องสมุด

– การให้คำแนะนำเรื่องความปรารถนาของนักเขียนในการแนะนำหนังสืออ่านเบื้องต้นว่าจะตระเตรียม คิดสร้างสรรค์ ตีพิมพ์และจัดจำหน่าย eBook ด้วยตนเองได้อย่างไร การนำเสนอได้จัดให้มีรายการที่สำคัญระบุเป็นข้อ ๆ  อย่างเช่น รูปแบบของ eBook  การเปลี่ยนรูปแบบไฟล์ eBook  การออกแบบปก การขอ ISBN  การจดลิขสิทธิ์ การตั้งราคา การละเมิดลิขสิทธิ์ การจัดจำหน่ายแก่ร้านหนังสือรวมทั้งการทำการตลาด

– ยุทธศาสตร์สำนักพิมพ์ การงัดเอาคำว่า ฟรี มาใช้เป็นเครื่องมือการตลาด วงจรชีวิตของ eBook เมื่อเทียบกับวงจรชีวิตของหนังสือตัวเล่ม การทำการตลาดแบบปากต่อปากให้กระจายตัวออกไปได้วงกว้างมากที่สุดเพื่อที่ผู้อ่านจะได้กลายเป็นแฟนคลับและชักชวนผู้อื่นให้เข้ามาอ่านงานเรา ยุทธศาสตร์การตั้งราคาให้ได้รายได้สูงสุดพร้อมกับความสัมพันธ์กับลูกค้า โอกาสในตลาดโลกและวิธีการที่จะทำให้การผจญภัยในเรื่องการพิมพ์หนังสือของตัวเองกลายมาเป็นธุรกิจได้

 

– ห้องสมุดสามารถให้ศิลปินนักวาดภาพท้องถิ่นเข้ามาร่วมด้วยการออกแบบหน้าปก eBook สำหรับนักเขียนท้องถิ่นเอง และสิ่งที่ทำได้นี้มันเป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น เมื่อห้องสมุดเริ่มพิจารณาวิธีการจัดการพรสวรรค์ของท้องถิ่นไปยังวัตถุประสงค์ร่วมกันในการช่วยนักเขียนท้องถิ่นผลิตหนังสือที่มีคุณภาพ แล้วเรื่องชั้นเรียนการเขียนล่ะ หรือการแก้ไขงาน หรือการออกแบบปก หรือการทำการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือวิธีการทำการวิจัยอย่างไร ? ล้วนเป็นหัวข้อที่น่าสนใจไม่น้อย จะเป็นอย่างไรถ้าหากห้องสมุดเปิดประตูสู่่ชมรมนักอ่านท้องถิ่น หรือชมรมนักเขียนท้องถิ่นหรือชมรมวิจารณ์หนังสือ จะเป็นอย่างไรถ้าหากนักเขียนท้องถิ่นเชื่อมต่อกับผู้ใช้ห้องสมุดผู้ที่ต้องการเป็นอาสาสมัครทดลองอ่านหรืออ่านเพื่อตรวจคำผิด

ซึ่งในที่สุดจะทำให้นักเขียนท้องถิ่นสามารถสร้างเนื้อหาให้กับห้องสมุดโดยทำให้หนังสือของพวกเขาสามารถหาอ่านได้ในห้องสมุดและกระจายไปยังผู้ขายหนังสือทั่วโลก

 

แนวความคิดเหล่านี้ จะทำให้เกิดการพัฒนาการกระจายองค์ความรู้ของชุมชน ให้แผ่ออกไปในวงกว้าง เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและทำให้สังคมโดยรวมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

 

ร้านหนังสือตามสั่ง รับสั่งหนังสือต่างประเทศและสินค้าจากทั่วโลก ส่งถึงบ้านต่างจังหวัด
Tel : 08-5464-1644 | line id : herothailand.com