Tag: melatonin

อ่าน ebook ก่อนนอนดีหรือไม่ ?

ประการแรก แสงจากหน้าจอจะเพิ่มระดับความตื่นตัวในเวลาที่คุณง่วงสุด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดอาการง่วงนอนช้ากว่าปกติ พฤติกรรมดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดการยืดช่วงเวลาง่วงนอนออกไป ส่งผลต่อระบบนาฬิกาชีวิต ทำให้ฮอร์โมเมลาโทนินที่ช่วยในการนอนหลับหลั่งน้อยลง นอกจากนี้แล้วยังลดช่วงเวลาการนอนระดับ REM (Rapid Eye Movement ) ซึ่งเป็นช่วงที่เราหลับแต่สมองยังคงทำงานอยู่ มีการฝัน เมื่อผ่านช่วงนี้ไปก็จะเป็นช่วง Non-REM ที่เรียกว่าหลับลึก ช่วง REM สำคัญกับเด็กเล็ก เนื่องจากเป็นช่วงที่สมองจะมีพัฒนาการ
Advertismentspot_img

Most Popular