Tag:online library

ห้องสมุดออนไลน์คืออะไร ?

Internet Archive จะยังคงเป็นห้องสมุดเปิดออนไลน์ต่อไป โดยจะกลับไปใช้การเปิดให้ยืมหนังสือที่สแกนแล้วแบบ 1 เล่มต่อ 1 ผู้ใช้งานเท่านั้น บนพื้นฐานของการที่ห้องสมุดได้รับหนังสือตัวเล่มมาอย่างถูกกฏหมายแล้วนำมาสแกนให้อยู่ในรูปดิจิตอลหรือทำเป็น e-book เพื่อให้สาธารณะชนยืม-คืน ได้เหมือนกับตัวเล่ม โดยมีการใช้ DRM เข้ารหัส e-book ไว้ ทั้งนี้หากมีผู้ยืม e-book อ่าน บรรณารักษ์ก็จะเก็บตัวเล่มไว้ไม่ให้มีการยืมคืนในช่วงเวลาดังกล่าว หรือในทางกลับกัน หากมีผู้ยืมหนังสือตัวเล่มไปอ่านอยู่ ก็จะงดให้ยืมอ่าน e-book ในช่วงเวลาดังกล่าว

Latest news

ห้องสมุดออนไลน์คืออะไร ?

Internet Archive จะยังคงเป็นห้องสมุดเปิดออนไลน์ต่อไป โดยจะกลับไปใช้การเปิดให้ยืมหนังสือที่สแกนแล้วแบบ 1 เล่มต่อ 1 ผู้ใช้งานเท่านั้น บนพื้นฐานของการที่ห้องสมุดได้รับหนังสือตัวเล่มมาอย่างถูกกฏหมายแล้วนำมาสแกนให้อยู่ในรูปดิจิตอลหรือทำเป็น e-book เพื่อให้สาธารณะชนยืม-คืน ได้เหมือนกับตัวเล่ม โดยมีการใช้ DRM เข้ารหัส e-book ไว้ ทั้งนี้หากมีผู้ยืม e-book อ่าน บรรณารักษ์ก็จะเก็บตัวเล่มไว้ไม่ให้มีการยืมคืนในช่วงเวลาดังกล่าว หรือในทางกลับกัน หากมีผู้ยืมหนังสือตัวเล่มไปอ่านอยู่ ก็จะงดให้ยืมอ่าน e-book ในช่วงเวลาดังกล่าว
- Advertisement -

จริงหรือไม่ เหล้า เบียร์ ไวน์ ช่วยคลายเครียด

“ถ้าหากว่าเราดื่มเหล้าแค่สองสามแก้วเพื่อคลายเครียดแล้วก็ทำแบบนี้เป็นประจำ สิ่งที่เกิดตามมาก็คือเรากำลังเปลี่ยนแปลงสารเคมีในสมองเรา ซึ่งตามปกติสมองจะปราศจากแอลกอฮอล์ก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไป " เวลาที่อยากดื่มอาจจะทำให้เรารู้สึกกระวนกระวาย ซึ่งความรู้สึกกระวนกระวายนี่เองสามารถเป็นต้นเหตุให้เราดื่มมากขึ้นกว่าเดิมอีก และนั่นก็เป็นเหมือนกับผลกระทบแบบก้อนหิมะ ที่จะค่อย ๆ ลูกใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ เหมือนดังเช่นความเครียดและการดื่มแอลกอฮอล์จะส่งเสริมซึ่งกันและกันไปในแนวทางดังกล่าว

การขายหนังสือในยุคออฟไลน์

หลังจากที่ข้อตกลง Net Book Agreement 1995 ซึ่งมีไว้เพื่อป้องกันการขายหนังสือตัดราคากันถูกยกเลิกไป การขายหนังสือจึงเบนเข็มมาสู่การแข่งขันกันลดราคาเพื่อดึงดูดใจลูกค้า และการได้มาซึ่งส่วนลดเพื่อเป็นแต้มต่อในการขายนั้น ก็เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับสำนักพิมพ์และผู้ขายแต่ละราย อำนาจต่อรองในการซื้อของผู้ขายแต่ละรายไม่เท่ากัน ดังนั้นใครที่ได้ส่วนลดมากกว่ารายอื่นก็สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการสร้างความได้เปรียบ

Must read

ห้องสมุดออนไลน์คืออะไร ?

Internet Archive จะยังคงเป็นห้องสมุดเปิดออนไลน์ต่อไป โดยจะกลับไปใช้การเปิดให้ยืมหนังสือที่สแกนแล้วแบบ 1 เล่มต่อ 1 ผู้ใช้งานเท่านั้น บนพื้นฐานของการที่ห้องสมุดได้รับหนังสือตัวเล่มมาอย่างถูกกฏหมายแล้วนำมาสแกนให้อยู่ในรูปดิจิตอลหรือทำเป็น e-book เพื่อให้สาธารณะชนยืม-คืน ได้เหมือนกับตัวเล่ม โดยมีการใช้ DRM เข้ารหัส e-book ไว้ ทั้งนี้หากมีผู้ยืม e-book อ่าน บรรณารักษ์ก็จะเก็บตัวเล่มไว้ไม่ให้มีการยืมคืนในช่วงเวลาดังกล่าว หรือในทางกลับกัน หากมีผู้ยืมหนังสือตัวเล่มไปอ่านอยู่ ก็จะงดให้ยืมอ่าน e-book ในช่วงเวลาดังกล่าว

จริงหรือไม่ เหล้า เบียร์ ไวน์ ช่วยคลายเครียด

“ถ้าหากว่าเราดื่มเหล้าแค่สองสามแก้วเพื่อคลายเครียดแล้วก็ทำแบบนี้เป็นประจำ สิ่งที่เกิดตามมาก็คือเรากำลังเปลี่ยนแปลงสารเคมีในสมองเรา ซึ่งตามปกติสมองจะปราศจากแอลกอฮอล์ก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไป " เวลาที่อยากดื่มอาจจะทำให้เรารู้สึกกระวนกระวาย ซึ่งความรู้สึกกระวนกระวายนี่เองสามารถเป็นต้นเหตุให้เราดื่มมากขึ้นกว่าเดิมอีก และนั่นก็เป็นเหมือนกับผลกระทบแบบก้อนหิมะ ที่จะค่อย ๆ ลูกใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ เหมือนดังเช่นความเครียดและการดื่มแอลกอฮอล์จะส่งเสริมซึ่งกันและกันไปในแนวทางดังกล่าว