ข้อตกลงและเงื่อนไขในการสั่งซื้อ

ยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่ Herothailand.com เราคือ เว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางในการจัดหาหนังสือจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อส่งถึงยังบ้านคุณ นอกจากนี้ยังมีบริการจัดหาหนังสือจากทั่วโลกเพื่อส่งไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลกด้วยเช่นเดียวกัน โดยให้บริการจัดหาหนังสือทั้ง Used และ New

 

การสั่งซื้อ :   ทาง Herothailand.com จะมีรายการหนังสือจากสำนักพิมพ์ใหญ่ ๆ ไว้ให้คุณเลือกหาหนังสือที่ต้องการ หรือทางคุณเองมีหนังสือจากแหล่งที่เตรียมไว้อยู่แล้ว เมื่อคุณเลือกหนังสือที่ต้องการ จากนั้นให้กรอกแบบฟอร์มการสั่งซื้อหนังสือ ทาง Herothailand.com จะมีอีเมล์เสนอราคากลับไปภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะต้องยืนยันการสั่งซื้อภายใน 1-3 วัน ตามที่แจ้งไว้ในอีเมล์ เนื่องจากราคาหนังสือในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทางเราจึงจำเป็นต้องกำหนดระยะเวลาในการยืนยันการสั่งซื้อ  

 

การยืนยันการสั่งซื้อ : เมื่อได้รับอีเมล์เสนอราคา ซึ่งราคาที่เสนอไปนั้น คือราคาเบ็ดเสร็จทุกอย่างส่งถึงบ้านคุณ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมอีก คุณสามารถยืนยันการสั่งซื้อ โดยการวางเงินมัดจำ จำนวน 50% หรือชำระเงินทั้งหมดเต็มราคาที่เสนอ จากนั้นกรุณาแจ้งยืนยันการสั่งซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซต์ Herothailand.com หรือ โทรศัพท์แจ้งที่เบอร์ 08-5464-1644 ทางเราจะดำเนินการจัดซื้อทันที

 

การยกเลิกการสั่งซื้อ : หากคุณต้องการยกเลิกการสั่งซื้อ กรุณาโทรสอบถามที่เบอร์ 08-5464-1644 การยกเลิกการสั่งซื้อจะทำได้ต่อเมื่อคำสั่งซื้อนั้น ๆ ยังไม่ได้ผ่านเข้าสู่ขั้นตอนการจัดหาหนังสือ หากผ่านเข้าสู่ขั้นตอนการจัดหาหนังสือแล้วจะไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สามารถยกเลิกได้ทันทางเราจะคืนเงินเต็มจำนวนให้กับลูกค้า ตามหมายเลขบัญชีของลูกค้าที่แจ้งเข้ามาเท่านั้น

 

การจัดส่งหนังสือ : ทาง Herothailand.com จะทำการสั่งซื้อโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ลดระยะเวลาการจัดส่งหนังสือ โดยระยะเวลาการจัดส่งหนังสือถึงบ้านคุณ จะอยู่ที่ 18 – 45 วัน โดย ความเร็วในการจัดส่งขึ้นอยู่กับ หนังสือในสต็อก ระยะเวลาการจัดหาหนังสือ ระยะเวลาการจัดส่งจากต่างประเทศมายังประเทศไทย

สำหรับการจัดส่งหนังสือภายในประเทศ ทาง Herothailand.com จะจัดส่งหนังสือในระหว่างวัน จันทร์ – เสาร์ เท่านั้น ( ไม่จัดส่งหนังสือในวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ )

 

การแจ้งที่อยู่สำหรับจัดส่งหนังสือ : เมื่อหนังสือมาถึงทาง Herothailand.com จะทำการแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ในการจัดส่ง ว่าถูกต้องหรือไม่ หากต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ใช้ในการจัดส่ง กรุณาแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางอีเมล์ หรือ SMS เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น

 

ระยะเวลาการจัดส่งหนังสือ : หากลูกค้าต้องการให้ทาง Herothailand.com ปรับระยะเวลาการจัดส่งให้เร็วขึ้น ทาง Herothailand.com ยินดีปรับระยะเวลาการจัดส่งตามความต้องการของลูกค้า โดยจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งจะเสนอให้ลูกค้ารับทราบในขั้นตอนของการเสนอราคา

ทั้งนี้ลูกค้าต้องเข้าใจว่า ทาง Herothailand.com จะสามารถปรับระยะเวลาการขนส่งได้ แต่ไม่สามารถปรับระยะเวลาการจัดเตรียมสินค้าของเว็บไซต์ผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายได้โดยตรง เนื่องจากเป็นเรื่องภายในองค์กรนั้น ๆ และเพื่อให้เข้าใจตรงกัน ลูกค้าควรแจ้งระยะเวลาที่แน่นอน ว่าต้องการใช้สินค้าเมื่อใด ซึ่งทาง Herothailand.com จะได้วางแผนระยะเวลาการนำส่งได้ตรงตามความต้องการ หากได้ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ผ่านเข้าสู่ขั้นตอนการจัดซื้อแล้วนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้อีก

 

การส่งคืนหนังสือ : หากหนังสือที่สั่งจากทาง Herothailand.com ไม่ได้เกิดความเสียหายใด ๆ ทาง Herothailand.com จะไม่มีการรับคืนหนังสือเล่มนั้น ๆ รวมถึงไม่มีการคืนเงินใด ๆ ให้กับลูกค้า

หนังสือที่ส่งคืนเนื่องจาก เกิดความเสียหาย หรือเกิดการบุบสลายหรือเกิดจากการส่งผิด การส่งคืนจะต้องมีหลักฐานประกอบ คือ ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับและภาพถ่ายหนังสือที่เกิดความเสียหาย (ก่อนนำส่ง ทาง Herothailand.com จะมีการบันทีกภาพสินค้า ลักษณะ และสภาพของสินค้า ลงฐานข้อมูล เพื่อตรวจสอบ )โดยต้องลงประทับตราไปรษณีย์ส่งคืนไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ออกใบนำส่งที่แนบไปกับหนังสือ

ทาง Herothailand.com ไม่รับส่งคืน ในกรณีที่เป็นไฟล์ดิจิตอล  e-book 

ในการส่งคืนหนังสือ กรุณาติดต่อ 08-5464-1644 เพื่อแจ้งรายละเอียดในการส่งคืน

ถ้าหากหนังสือที่ส่งไป ถูกตีกลับ เนื่องจากไม่มีผู้รับ หรือที่อยู่ที่แจ้งไว้ไม่สมบูรณ์ หรือที่อยู่ที่แจ้งไว้ผิด หรือเนื่องจากถูกปฏิเสธการรับ ทาง Herothailand.com จะคิดค่าบริการส่งใหม่อีกครั้งในราคา 10% ของมูลค่าหนังสือหรือ 100 บาท หรือตามเห็นสมควรแก่เหตุและผลที่ได้ตกลงกับลูกค้า

การเปลี่ยนคืนหนังสือ เฉพาะ Amazon

ถ้าหากต้องการเปลี่ยนคืนหนังสือ  อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์จากสำนักพิมพ์ ต้องส่งหนังสือคืนภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ หากเกินกำหนดทางเราไม่ขอรับเปลี่ยนคืน ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งส้ิน

ในกรณีที่เป็นการสั่งจากเว็บไซต์อื่น ๆ  หรือผู้ขายรายย่อยใน Amazon ( Marketplace ) หรือหนังสือมือสอง ( USED BOOK ) ทางเราจะพิจารณาเป็นกรณีไป

ในกรณีที่ ลูกค้าแจ้งรายชื่อหนังสือมาผิด หรือแจ้งหมายเลข ISBN ผิด หรือเป็นหนังสือที่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่าต้องการซื้อกับผู้ขายรายนั้น ๆ และผู้ขายดังกล่าวได้จัดส่งหนังสือมาผิดเล่ม หรือผิด Edition ทางเราไม่สามารถเปลี่ยนเล่มหรือคืนเงินได้

ข้อสังเกตความแตกต่างการสั่งหนังสือ Used และ New : ลูกค้าส่วนใหญ่อาจมองว่าการสั่งหนังสือ Used จะถูกกว่าการสั่งหนังสือ New ทาง Herothailand.com ขอเรียนว่า เป็นบางกรณีที่ Used จะถูกกว่า New ไม่ใช่ทุกกรณีไป เนื่องจาก ผู้ขายส่วนใหญ่มักจะลดราคาหนังสือแต่มาบวกราคาตรงค่าขนส่ง และยังใช้ระยะเวลาการจัดส่งนานกว่าการซื้อหนังสือแบบ New  ดังนั้นหากส่วนต่างของราคาหนังสือ Used และ New เพียงเล็กน้อย ราคาหนังสือที่จัดส่งถึงประเทศไทยจึงค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันหรือการสั่ง USED อาจจะแพงกว่าการสั่ง NEW ด้วยซ้ำไป เนื่องจากต้นทุนค่าขนส่ง

กรณีสั่งหนังสือแบบ USED ระยะเวลาการจัดส่ง 40-60 วันทำการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ หากลูกค้าต้องการสั่ง USED จะต้องทำการยืนยันการสั่งซื้อภายหลังจากได้รับอีเมล์เสนอราคาโดยเร็วที่สุด เนื่องจากหนังสือมีจำนวนจำกัด นอกจากนี้การสั่ง USED มีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ได้รับหนังสือ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับหนังสือตามระยะเวลาที่กำหนด ทาง Herothailand.com จะคืนเงินมัดจำเต็มจำนวนให้กับลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

ธรรมชาติของผู้ขายหนังสือ USED นั้น มักจะประกาศขายหนังสือของตัวเองตามเว็บไซต์ต่าง ๆ หลายแห่ง เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย ดังนั้นอาจมีกรณีที่ลูกค้าต้องการสั่งซื้อหนังสือจากผู้ขายรายนี้ในเว็บไซต์ A แต่ขณะเดียวกันผู้ขายอาจขายหนังสือเล่มดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ B ไปเรียบร้อยแล้ว หากเกิดกรณีเช่นนี้ ทาง Herothailand.com จะหาหนังสือดังกล่าวจากแหล่งอื่นมาทดแทนให้ แต่ถ้าหากมีส่วนต่างของราคาหนังสือสูงเกินกว่าที่จะรับผิดชอบได้ ทางเราจะดำเนินการคืนเงินให้ลูกค้าเต็มจำนวน

ทำไมการสั่งซื้อหนังสือ USED BOOK จากต่างประเทศจึงใช้ระยะเวลาการจัดส่งนาน ?

สำหรับการสั่งซื้อ CD DVD หรือสินค้าอื่นใดที่ต้องภาษีศุลกากร : สำหรับการสั่งซื้อ วัสดุ CD DVD หรือสินค้าอื่นใดที่ต้องภาษีศุลกากรนั้น ทาง Hero จะสามารถแจ้งค่าภาษีที่แน่นอนได้ ต่อเมื่อสินค้ามาถึงประเทศไทยแล้วเท่านั้น ทาง Herothailand.com จะเป็นผู้รับผิดชอบในการนำสินค้าออกและจัดส่งสินค้าจนถึงมือลูกค้า โดยที่

1. หากสินค้านั้นต้องภาษีศุลกากร ทาง Herothailand.com จะยื่นแสดงใบเสร็จจากศุลกากรตามชำระจริงให้กับลูกค้า เพื่อแสดงความโปร่งใส โดยที่ลูกค้าจะต้องชำระเงินภาษีตามจริง โดยจะมีค่าดำเนินการของทาง Hero เพิ่มอีก รายการละ 100 บาท

2.หากสินค้านั้นไม่ต้องภาษีศุลกากร ทางลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมอีก

3.ในการสั่งซื้อ DVD นั้น ลูกค้าควรอ่านรายละเอียดของตัวสินค้าให้เรียบร้อย ชัดเจน เช่นเรื่องชนิด ว่าเป็น DVD หรือ CD  เรื่องของ Zone ที่สามารถเปิดอ่านได้

ข้อตกลงเพิ่มเติมในการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

1. ทาง Herothailand.com เป็นเพียงผู้ให้บริการรับสั่งซื้อเท่านั้น ทางเราไม่สามารถรับประกันสินค้าภายหลังจากส่งมอบแก่ลูกค้า เช่น การซ่อมบำรุง การเปลี่ยนคืน ในกรณีที่ใช้ไปแล้ว ยกเว้นในกรณีที่เว็บไซต์ที่ได้ทำการสั่งซื้อ มีนโยบายในกรณีดังกล่าว โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามกรณีไป

2. สินค้าที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อ จากเว็บไซต์ต่างๆ นั้น ถือว่าลูกค้าได้อ่านรายละเอียดของสินค้านั้นๆ ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว หากพบในภายหลังว่าไม่ใช่ตามที่ต้องการ ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อสินค้านั้นๆ ได้ ยกเว้น บางเว็บไซต์ที่ระบุเงื่อนไข ให้สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ โดยกรณีดังกล่าว จะมีค่าดำเนินการเพิ่มเติมเป็นกรณีไป