รับสั่งสินค้าจาก eBay

สินค้าใน Ebay แยกออกเป็นสองชนิดใหญ่ ๆ นะครับ คือ แบบ Buy it now กับแบบที่ต้องประมูล หรือ Auction/Bid
ทาง Herothailand.com รับสั่งสินค้าจาก ebay เฉพาะในส่วนของ Buy it now เท่านั้น

วิธีการสั่งซื้อ > >…………………………

1. เลือกดูว่าคุณต้องการสินค้าชิ้นไหน ใน Ebay

2. กรอกแบบฟอร์มสอบถามราคา  ส่งมาให้เราเพื่อทำการเสนอราคาเบ็ดเสร็จส่งถึงบ้านคุณ

เมื่อคุณรับทราบราคาและตกลงสั่งซื้อ กรุณาวางเงินมัดจำ จำนวน 50 % – 100 % ของราคาที่เสนอ
(จะแจ้งให้ทราบในอีเมลที่เสนอราคา)

ในการจัดส่งสินค้า คุณจะได้รับอีเมล์แจ้งทุกครั้งที่ผู้ขายทำการส่งสินค้า

เราจะเสนอราคาภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อคุณทราบราคาเบ็ดเสร็จและตกลงที่จะสั่งซื้อ กรุณาโอนเงินมัดจำ จำนวน 50 % – 100 %

ทาง herothailand.com จะรับผิดชอบการจัดส่งสินค้าทุกขั้นตอนจากต่างประเทศจนถึงมือคุณ โดยที่หากสินค้านั้นต้องภาษีศุลกากร ทางเราจะทำการเรียกเก็บค่าภาษีจากคุณตามจริง โดยมีใบเสร็จจากทางศุลกากรแสดงเป็นหลักฐาน คุณสามารถตรวจสอบอัตราภาษีขาเข้า ได้ที่นี่

……………………………………………..

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าจากอีเบย์และเว็บไซต์ต่างประเทศ

1. Herothailand.com รับสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายในอีเบย์ ที่มี Feedback score ไม่น้อยกว่า 20 และ positive feedback ไม่น้อยกว่า 90%

2. รายละเอียดอื่นๆ เช่น ตัวสินค้า, การรับประกันสินค้า, การใช้งาน, คุณภาพ, สี และลักษณะอื่นๆ ทั้งทางกายภาพและคุณภาพ ให้เป็นไปตามที่ผู้ขายได้แจ้งไว้ ทาง Herothailand.com ไม่ต้องรับผิดชอบ หากสินค้าไม่ตรงกับที่ต้องการ หรือใช้การไม่ได้ หรือเกิดการชำรุด เนื่องจากเราเป็นเพียงตัวแทนในการจัดซื้อและนำเข้าให้เท่านั้น

แต่เราให้การรับประกันว่า หากคุณไม่ได้รับสินค้าที่สั่ง ทางเรายินดีคืนเงินเต็ม 100 % และถ้าหากสินค้ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ผู้ขายประกาศไว้ ทาง Herothailand.com จะเป็นผู้ติดต่อไปยังผู้ขาย เพื่อปรับเปลี่ยนสินค้าให้ตรงตามที่ได้ประกาศไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ Return Policy ของผู้ขายแต่ละคนด้วย โดยทาง Herothailand.com จะดำเนินการส่งเคลมให้ เพื่อให้คุณได้รับสินค้าที่ดีที่สุด ( หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น กรณีต้องส่งกลับยังผู้ขาย ทางเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง โดยเป็นไปตาม อัตราค่าบริการของไปรษณีย์ไทย )

3. ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 18-45 วันทำการ ไม่รวมขั้นตอนพิธีการทางศุลกากร หากไม่ได้รับสินค้า ยินดีคืนเงินเต็ม 100%

4. นอกจากนี้ในกรณีที่เป็นการสั่งสินค้าจาก Ebay เพื่อส่งไปยังประเทศอื่น ๆ นอกจากประเทศไทย ทางผู้รับสินค้าในประเทศนั้น ๆจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง เช่น ค่าภาษี VAT ค่าธรรมเนียมศุลกากร หรือค่าขนส่งอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้แจ้งให้คุณทราบ ดังนั้นคุณควรจะมีความเข้าใจในเรื่องพิกัดและเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าของประเทศที่จะส่งสินค้าไปอยู่บ้าง ซึ่งแต่ละประเทศอาจมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป

5. ในการสั่งสินค้าจาก Ebay ย่อมมีโอกาสที่จะเจอผู้ขายบางรายที่ไม่ซื่อสัตย์ ดังนั้นหากต้องการสั่งซื้อสินค้า กรุณาอ่านเนื้อหา รายละเอียดของสินค้าให้ครบถ้วน หากคำอธิบายไม่ชัดเจน หรือคลุมเครือ หรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามผู้ขายให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ หรือหากไม่สะดวกสามารถแจ้งให้ทาง Herothailand.com เป็นผู้สอบถามให้ก็ได้เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ

6. ในส่วนของผู้ขาย เมื่อได้รับคำถามจากเรา ผู้ขายแต่ละคนจะใช้เวลาในการตอบคำถามไม่เท่ากัน บางคนอาจจะตอบกลับมาภายในไม่กี่ชั่วโมง บางคนอาจตอบกลับมาภายใน 1-2 วันหรืออาจจะนานกว่านั้น อย่างเช่น ในช่วงวันหยุดของทางต่างประเทศทาง Herothailand.com จะมีอีเมล์แจ้งให้ทราบเมื่อได้รับคำตอบ

7. Herothailand.com ไม่รับสั่งสินค้าจากเว็บไซต์ต่างประเทศ ที่เป็นสัตว์ ตัวอ่อน ไข่ สิ่งมีชีวิต ต้นไม้ และของต้องกำกัดตามประกาศของกรมศุลกากร