Tag: ชุมชนแออัด

คนล้นเมือง

ที่แอฟริกาใต้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยส่วนตัวมากกว่าตำรวจเสียอีก พวกเขาทำหน้าที่คอยตรวจตราควบคุมประตูเมืองย่านชานเมืองซึ่งจะเป็นรอยต่อของที่อยู่อาศัยระหว่างคนรวยกับผู้มีรายได้น้อย นี่คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของสังคมในเรื่องความไม่เท่าเทียม ผู้คนส่วนใหญ่อพยพจากภาคเกษตรกรรมมาหางานทำในเมือง หรือย้ายเข้ามาเพื่อศึกษาต่อ จบแล้วหางานทำ หากเราไม่มีการจัดการที่ดี ไม่มีการวางผังเมืองที่ดี เราก็กำลังจะทำให้เกิดการอพยพหลายครั้งหลายหน ซึ่งเป็นการทำลายโครงสร้างของเมืองและโครงสร้างทางสังคมด้วยเช่นกัน
Advertismentspot_img

Most Popular