Tag: ญี่ปุ่น

ผลิตอาหารแนวตั้ง

ศาสตราจารย์โทโยกิ บอกว่า “ความตั้งใจในตอนแรกนั้น ผมต้องการช่วยเกษตรกรรายย่อยที่พวกเขามีที่ดินผืนเล็ก การปลูกพืชแนวตั้งนั้นช่วยให้เกษตรกรหนึ่งคนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อปีได้มากกว่าเดิมถึง 100 เท่า เมื่อเทียบกับการปลูกพืชแบบเดิม ดังนั้นแล้วมันจึงคุ้มค่าในการลงทุนทำโรงงานปลูกผัก ซึ่งโรงงานเหล่านี้สามารถทำขึ้นที่ไหนก็ได้ มันเป็นก้าวสำคัญในการทำเกษตรแบบยั่งยืน ไม่มีการสูญเสียระหว่างการเก็บเกี่ยวรวมถึงใช้พลังงานในการขนส่งน้อย ช่วยให้ผลผลิตและผลกำไรเพิ่มขึ้น ทำให้คนหันมาสนใจการปลูกพืชแบบนี้กันมากเพราะว่ามันสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องกังวลกับปัจจัยภายนอก
Advertismentspot_img

Most Popular