Tag: วิจัย

ค้าปลีกออนไลน์กับการจัดส่งสินค้า

ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือการมีพื้นที่จอดรถเพื่อขนถ่ายสินค้า ซึ่งเป็นพื้นที่ไหล่ทางที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรถบรรทุก รถตู้ หรือพาหนะขนส่งสินค้าอื่น ๆ ซึ่งหากบริเวณจุดส่งสินค้าหรือใกล้เคียงจุดส่งสินค้านั้นมีพื้นที่ดังกล่าวจะช่วยลดระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าได้ถึง 6.5%

ซึ่งตัวเลขดังกล่าวไม่ได้น่าประหลาดใจสักเท่าไหร่แต่ก็สามารถนำไปใช้เป็นการอ้างอิงทั่ว ๆ ไปสำหรับพาหนะเพื่อการขนส่งที่ควรจะต้องมีพื้นที่ในการขนถ่ายสินค้า แต่ก็มีประเด็นของการมีเลนรถโดยสารประจำทางที่กลับส่งผลในทางตรงกันข้าม เมื่อรถโดยสารกลับขวางการทำที่จอดรถในการขนถ่ายสินค้า ที่ทำให้ระยะเวลาในการเดินทางส่งสินค้าเพิ่มขึ้นไป 3.1%  นั่นยิ่งทำให้เห็นว่าพาหนะขนส่งสินค้าต้องการที่จอดรถเพื่อขนถ่ายสินค้าใกล้ ๆ กับจุดหมายปลายทางและถึงแม้ต้องวนรถก็จะวนรถหาที่จอดในพื้นที่ที่กำหนดไว้มากกว่าจะเลือกจอดรถแบบผิดกฏจราจร

Advertismentspot_img

Most Popular