Tag: Ponzi scheme

Ponzi Scheme คืออะไร ?

แทนที่จะนำเงินไปลงทุนในการสร้างความมั่งคั่ง Ponzi Scheme นั้นจะอาศัยการชักชวนให้มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้นำเงินที่ได้ไปจ่ายให้กับนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนรอบก่อนหน้านั้น ซึ่งแน่นอนว่านักลงทุนที่หลงเข้ามาใหม่ๆ เหล่านี้ก็จะถูกกล่อมให้เชื่อเช่นกันว่าพวกเขาจะได้รับผลตอบแทนก้อนใหญ่ในเวลาอันสั้น ขณะเดียวกันระบบนี้จำเป็นจะต้องหาผู้ลงทุนกลุ่มใหม่และใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อจะได้มีเงินหมุนไปจ่ายผู้ลงทุนที่เข้ามารอบก่อนหน้า การลงทุนแบบนี้ก็คือการตักเอาเงินของนักลงทุนรอบใหม่ไปจ่ายให้รอบก่อนหน้า ไม่ได้นำเงินไปลงทุนสร้างความมั่งคั่งหรือลงทุนในหน่วยธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนจริง ๆ ต้องอาศัยการชักชวนให้มีผู้ลงทุนกลุ่มใหม่และใหญ่กว่าเดิมหมุนวนเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ระบบยังคงดำเนินต่อไปได้

Fiat Currency เงินกระดาษค้ำด้วยความเชื่อ

Fiat currency คือสกุลเงินที่ไม่มีอะไรค้ำประกันนอกจากคำมั่นสัญญาของรัฐบาล หากผู้คนมีความเชื่อมั่นในสกุลเงินดังกล่าวบวกกับการที่รัฐบาลมีแรงผลักดันมากเพียงพอที่จะทำให้สกุลเงินดังกล่าวถูกใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโลกก็จะยังคงความเชื่อมั่นและความนิยมในสกุลเงินดังกล่าวส่งผลให้ค่าเงินดังกล่าวแข็งค่าขึ้น แต่หากมีเหตุการณ์ที่ทำให้ความเชื่อมั่นต่อสกุลเงินดังกล่าวถดถอยลง ค่าเงินสกุลดังกล่าวก็จะอ่อนค่าลงเช่นกัน นับตั้งแต่ที่เราออกจากระบบมาตรฐานทองคำ ส่วนใหญ่แล้วรัฐบาลต่าง ๆ ก็มักจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาโดยตลอด ไม่ว่าจะผ่านช่วงเวลาที่ดีและช่วงเวลาที่แย่ แต่ทั้งหมดนี้ก็ดำเนินไปในหลักการงบประมาณขาดดุล การสร้างหนี้ในส่วนของรัฐบาลก็ต้องหาเงินมาจ่ายคืนพร้อมดอกเบี้ย ลองคิดดูว่าว่าในส่วนของดอกเบี้ย เมื่อถึงเวลาที่ต้องชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ย แต่ไม่มีเงินจ่าย ทำอย่างไรทีนี้ พวกเขาก็ต้องกู้เงินรอบใหม่เพื่อมาจ่ายเงินกู้รอบเก่าแล้วต้องมีเหลือสำหรับชำระค่าใช้จ่ายในปัจจุบันอีกบางส่วน เท่ากับว่าต้องกู้เงินก้อนใหญ่ขึ้นซึ่งจะทำให้จมลงไปในกองหนี้ลึกมากขึ้นทุกที
Advertismentspot_img

Most Popular