Tag: ขายเหมา

ตลาดสินค้ามือสอง

มือสองหนึ่งชิ้น ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 82%  การที่ตลาดสินค้ามือสองได้รับความนิยมขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าเหล่านั้น มันไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องเอาสินค้าดังกล่าวไปทิ้งขยะ มันจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหากนำสินค้าดังกล่าวกลับเข้ามาหมุนเวียนในระบบเพื่อรอคนที่ต้องการมัน โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโควิด 19 ห่วงโซ่อุปทานเกิดคอขวดทำให้ขาดแคลนสินค้าใหม่ ส่งผลให้เกิดความนิยมในตลาดสินค้ามือสอง ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าถึง 644 พันล้านเหรียญฯ โดยหากมองย้อนกลับไปในปี 2008 ตลาดสินค้ามือสองมีมูลค่าราว ๆ 309 พันล้านเหรียญฯ นั่นหมายความมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วงสิบปีให้หลังมานี้
Advertismentspot_img

Most Popular