Tag: บอกรับสมาชิก ebook

การบอกรับสมาชิก ebook

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์กำลังพูดถึงการบอกรับสมาชิก ebook ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมองดูการบอกรับสมาชิก ebook นี้อย่างรอบคอบรอบด้านมากขึ้น ทั้งยังระมัดระวังเรื่องการกินกันเองกับการขายปลีกของสำนักพิมพ์ ดังนั้น Book Industry Study Group (BISG) จึงได้ทำการศึกษาครั้งล่าสุดในหัวข้อ Digital Book And The New Subscription Economy ผลการศึกษาได้นำเสนอว่าสำนักพิมพ์จะตระหนักถึงประโยชน์ของการบอกรับสมาชิก ebook นี้ได้อย่างไร จากการสัมภาษณ์สำนักพิมพ์กว่า 50 บริษัท และผ่านแบบสอบถามออนไลน์ สิ่งที่ค่อนข้างชัดเจนคือ สำนักพิมพ์ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าการบอกรับสมาชิกเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้และจะมีบทบาทสำคัญในรอบห้าปีนับจากนี้เป็นต้นไป แต่ก็ยังมีข้อกังวลบางประการ
Advertismentspot_img

Most Popular