Tag: ภาวะโลกร้อน

นาข้าวส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นมีผลกระทบกับทุกสิ่งรวมถึงอาหารที่เรากิน ที่เราได้อ่านกันมาทั้งหมดก็เป็นเพียงการเจาะประเด็นเรื่องปลูกข้าวแล้วทำให้เกิดก๊าซมีเทนที่เป็นตัวการหนึ่งของปัญหาภาวะโลกร้อน แต่การปลูกข้าวยังปล่อยก๊าซมีเทนน้อยกว่าการเลี้ยงวัวเสียอีก และถ้ามองภาพรวมให้กว้างขึ้นนอกเหนือไปจากอาหารแล้ว อุตสาหกรรมการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ การเดินทางโดยอาศัยเชื้อเพลิงฟอสซิล รถ เรือ เครื่องบิน ต่าง ๆ ล้วนมีผลต่อการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน หากประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไขก็จะเป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้ แต่หากประเด็นดังกล่าวถูกโยงมาเป็นกฏระเบียบข้อบังคับให้ชาติต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตาม ก็จะทำให้ช่องว่างระหว่างประเทศรวยและเลือกได้กับประเทศยากจนถ่างออกมากยิ่งขึ้น และนั่นจะตามมาด้วยปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในส่วนของน้ำทะเลที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นก็จะละลายแผ่นน้ำแข็งซึ่งแผ่นน้ำแข็งก็เป็นที่อยู่อาศัยของหมีขั้วโลก หมีขั้วโลกก็ต้องย้ายถิ่นฐานมาหากินหาอาหารที่ใหม่ นั่นถึงมีข่าวมีขั้วโลก 52 ตัวที่รุกเข้าไปหาอาหารในเมืองของประเทศรัสเซียทำให้ชาวเมืองไม่กล้าออกนอกบ้าน คือต่อให้หมีขาวดูน่ารักแต่หมีขาวก็เป็นสัตว์กินเนื้อ ถ้าหาอะไรไม่เจอก็อาจจะหันมาทำร้ายคนก็ได้
Advertismentspot_img

Most Popular