Tag: โควิด 19

หรือห้องเรียนจะเป็นความหลัง

เครื่องไม้เครื่องมือทางดิจิตอลทำให้นักเรียนไม่จำเป็นต้องเรียนในเวลาเดียวกันกับนักเรียนคนอื่น ๆ แต่สิ่งที่พวกเขาต้องการคือการผสมผสานระหว่างการเรียนออนไลน์และการเรียนที่ได้พบปะกันจริง ๆ ในห้องเรียน ซึ่งเรียกว่าเป็นการเรียนแบบผสม ซึ่งนักเรียนสามารถอ่านหรือดูชั่วโมงเล็กเชอร์ในเวลาที่ตนเองสะดวกที่ไหนก็ได้และแก้ปัญหาหรือทำงานส่งครูเมื่อต้องเข้าห้องเรียนจริงๆ การทดลองดูคลิปการสอนโดยการปรับความเร็วขึ้น ถึงแม้ว่าการทดสอบแบบนี้ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของสื่อวัสดุสารสนเทศ ความรู้ที่นักเรียนนักศึกษามีอยู่ก่อนและรูปแบบการนำเสนอของผู้สอน งานวิจัยของเขาได้บ่งชี้ให้เห็นว่าการเร่งความเร็วของคลิปไปที่ 1.7 เท่า จะมีผลลบเล็กน้อยซึ่งก็แน่นอนว่าแลกมากับการประหยัดเวลา
Advertismentspot_img

Most Popular