Most recent articles by:

admin

- Advertisement -spot_imgspot_img

ภาษาแห่งกาลเวลา

เมื่อโลกได้กำเนิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมา เมื่อครั้งดึกดำบรรพ์ พืช สัตว์ ตั้งแต่ชั้นต่ำจนถึงชั้นสูง ซึ่งมนุษย์เป็นผู้กำหนด ( เพราะสัตว์ชนิดอื่นไม่ได้เข้าร่วมประชุมกับมนุษย์ด้วย ) การพัฒนาการของการสื่อสารคงเป็นไปในรูปแบบตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด เพื่อดำรงค์ไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์บนโลกใบนี้ ในเวลายุคนั้นโลกก็ใช่ว่าจะคงที่หรือสมบูรณ์แบบ ยังมีเปลี่ยนแปลงปรับตัวอยู่เสมอ ความผันแปรของพื้นผิว ความผัผวนของบรรยากาศ ในสภาพแวดล้อมเช่นนั้น พืช สัตว์ ต่างได้รับผลกระทบโดยตรงและทางอ้อม มีหลายสิ่งหลายอย่างเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง พืช สัตว์ ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสภาพเช่นนั้นได้ ก็คงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดำรงค์เรื่อยมา...

Must read

Alibaba vs Amazon

ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซของจีนอย่าง Alibaba ตั้งเป้าหมายระดับโลกอย่างหนึ่งก็คือการจัดส่งสินค้าจากจีนไปยังที่ไหนก็ได้บนโลกได้ภายใน 72 ชั่วโมง โดยเว็บไซต์ขายปลีกของ Alibaba อย่าง Aliexpress...

โลกเสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนอาหาร

การระบาดของโควิดยังคงส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานอาหารไปทั่วโลก จากก่อนหน้านี้ภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เก็บเกี่ยวพืชผลได้ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้ได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตอาหาร

ซึ่งทั้งเหตุและปัจจัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโรคระบาด ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกข้าวสาลีซึ่งเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่สำคัญที่สุดของโลกอย่างหนึ่ง ได้ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบสี่ปี จากนั้นก็เกิดสงครามตามมาอีกทำให้การส่งออกอาหารทั้งหมดของยูเครนถูกปิดกั้น มีข้าวโพดและข้าวสาลีรวมกันจำนวน 25 ล้านตันค้างสต็อก ซึ่งเป็นตัวเลขที่เท่ากับปริมาณการบริโภคทั้งปีของประเทศยากจนทั่วโลกรวมกัน

- Advertisement -spot_imgspot_img