Chip ชิปหายไหม ?

Listen to this article

จากผลการศึกษาชิ้นหนึ่งชี้ให้เห็นว่า หากเกิดกรณีที่จีนปิดล้อมไต้หวัน ซึ่งอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้น ๆ ก่อนที่จะบุกยึดเต็มรูปแบบนั้น จะส่งผลเสียต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 2 ล้านล้านเหรียญฯ ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด ผลกระทบที่จะตามมาก็คือ เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคมืดทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งต้องใช้เวลาอีกนานหลายปีกว่าจะกลับมาสู่ภาวะปกติ

ไต้หวันนั้นเป็นเกาะเล็ก ๆ แต่มีผลกับเศรษฐกิจโลกมากพอ ๆ กับที่อื่นในโลก นั่นก็เพราะว่าไต้หวันเป็นฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ให้กับโลกยุคใหม่

หากจีนปิดล้อมหรือรุกรานไต้หวันก็จะส่งผลให้เกิดหายนะต่อเศรษฐกิจโลก มันจะเกิดการดิสรัปครั้งใหญ่กับอุตสาหกรรมของโลกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา (1939-1945 ) หรือบางทีอาจจะนับตั้งแต่เกิด Great Depression (1929) เสียด้วยซ้ำ

ถ้าหากเรามองว่าการรุกรานไต้หวันเป็นความจำเป็นทางด้านการเมือง ไม่แน่ใจว่าความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจจะเป็นเงื่อนไขที่จะปกป้องไต้หวันไม่ให้ถูกรุกรานได้หรือไม่

…..

The Origins Of Communist China’s War With Taiwan | Secrets of War | Timeline

ในปี 1949 เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนชนะสงครามกลางเมือง ควันหลงจากความพ่ายแพ้ในครั้งนั้นทำให้ฝ่ายพรรคชาตินิยมจีนหรือก๊กมินตั๋งถอยไปอยู่ไต้หวัน นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไต้หวันและจีนจึงมีการบริหารประเทศด้วยระบอบการเมืองที่แยกจากกัน

ในวันที่ 1 ตุลาคม ปี 1949 ผู้นำคอมมิวนิสต์จีน เหมา เจ๋อตุง ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศจีนเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China)

Timeline :

The Chinese Revolution of 1911

China to communism in 1949
…….
การต่อต้านจีนของไต้หวันนั้น อย่างหนึ่งเลยมีต้นตอมาจากความเชื่อในเรื่องของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อชาวไต้หวัน คนไต้หวันนั้นมีอิสระในการเลือกผู้นำประเทศโดยการลงคะแนนเสียงเพื่อแสดงความรู้สึกนึกคิดของพวกเขา มีสิ่งที่เรียกว่าประชามติต่อเรื่องราวต่าง ๆ ทางสังคมซึ่งสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยนั้น เป็นสิ่งที่ชาวไต้หวันให้คุณค่าและยึดถือ ผู้คนมากมายต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยของพวกเขา และนี่คือพื้นฐานที่แตกต่างกัน

…….

มีเพียง 13 ประเทศเท่านั้นที่ยอมรับไต้หวันในฐานะรัฐอธิปไตยซึ่งส่วนใหญ่แล้วล้วนเป็นประเทศเล็ก ๆ เกือบจะเล็กที่สุดในโลกด้วยซ้ำ

………

ไต้หวันถือว่าเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของสหรัฐฯ แห่งหนึ่ง แต่ขณะเดียวกันรัฐบาลสหรัฐฯ ก็ไม่ได้รับรองความมีอธิปไตยของไต้หวัน เพียงแต่ยอมรับการป้องกันตนเองของไต้หวันจากการรุกรานที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงต่อสังคมและเศรษฐกิจของไต้หวัน

หน่วยข่าวกรองของสหรัฐฯ ระบุว่า ประธานาธิบดี สี ต้องการให้กองทัพประชาชนจีนพร้อมโจมตีเกาะไต้หวันภายในปี 2027

……

นับตั้งแต่ปี 2005 จีนเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันและเมื่อรวมเอาฮ่องกงเข้ามาเปรียบเทียบด้วยแล้วพบว่า สองในห้าของการส่งออกของไต้หวันนั้นคือจีน ในปี 2021  การค้าระหว่างจีนและไต้หวันนำหน้าสหรัฐฯ สิงคโปร์ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ตามลำดับ และก็เช่นเดียวกันกับการนำเข้าสำหรับจีนที่เมื่อรวมรวมฮ่องกงเข้าด้วยแล้ว นำเข้าสินค้าจากไต้หวันคิดเป็น 22.4% นำหน้า ญี่ปุ่น สหรัฐฯ เกาหลีใต้และสิงคโปร์ ตามลำดับ ซึ่งได้สร้างความกังวลถึงการที่เศรษฐกิจของไต้หวันอิงอยู่กับจีนมากเกินไป

ต่อข้อกังวลว่าการที่เศรษฐกิจพึ่งพาจีนมากเกินไปจะสร้างความเสียหายให้กับไต้หวันนั้น เป็นสิ่งที่รัฐบาลไต้หวันตระหนักดีมาเป็นระยะเวลานาน แต่นั่นก็เป็นเพราะระหว่างจีนและไต้หวันไม่ค่อยมีอุปสรรคทางด้านภาษารวมทั้งยังมีตลาดแรงงานราคาถูกของจีนและหลายครั้งที่รัฐบาลจีนสร้างแรงจูงใจให้กับนักลงทุนชาวไต้หวัน ดังนั้นการเคลื่อนไหวของเงินทุนและการลงทุนในจีนจึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลไต้หวันไม่อาจควบคุมได้

เศรษฐกิจของไต้หวันนั้นมีจุดสำคัญอยู่ที่เซมิคอนดักเตอร์ ! หรือที่เราเรียกกันว่าชิปนั่นแหละ

การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวันนั้นครองตลาดโลก ไต้หวันเป็นแหล่งผลิตเซมิคอนดักเตอร์ทางการค้าที่สำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

……

Why the U.S. and China are So Interested in Taiwan

ทุกวันนี้ผู้คนมากมายต่างก็ทราบดีว่า Data is a new oil ข้อมูลคือทรัพยากร ใครมีข้อมูลมากย่อมได้เปรียบ แต่เราจำเป็นต้องมีเซมิคอนดักเตอร์เพื่อที่จะได้เข้าถึงข้อมูล หมายความว่าเซมิคอนดักเตอร์หรือที่เรียกกั้นสั้น ๆ ว่าชิป เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญอยู่เบื้องหลังโลกในยุคปัจจุบัน ชิปมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นแผงหลอดไฟ LED เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน คอมพิวเตอร์ รถยนต์และสมาร์ทโฟน เป็นต้น ซึ่งแหล่งผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดและก้าวหน้าที่สุดในโลกอยู่ที่ไต้หวัน

ไต้หวันครองส่วนแบ่งการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของโลกไว้โดยสิ้นเชิง โดยในปี 2021 ไต้หวันผลิตเซมิคอนดักเตอร์คิดเป็นสัดส่วนการผลิตถึงสองในสามของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก ไต้หวันผลิต 65% เกาหลีใต้ 18% จีน 5% และกำลังการผลิตจากที่อื่น ๆ รวมกันอีก 12%

และหากพูดถึงการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ทันสมัยมากที่สุดที่เรียกว่า logic chips ซึ่งมีขนาด 10 นาโนเมตรหรือเล็กกว่านั้น ต่างผลิตในไต้หวันแทบทั้งสิ้น โดยคิดเป็นสัดส่วนการผลิตถึง 92% ส่วนที่เหลืออีก 8% ผลิตในเกาหลีใต้ นอกจากนั้นแล้วเซมิคอนดักเตอร์หรือชิปที่ผลิตได้ก็มาจากบริษัทเพียงบริษัทเดียวคือ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company หรือที่รู้จักกันในนาม TSMC

Note : ตามรายงานล่าสุดของ Semiconductor Industry Association

จีนเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนการผลิต 24% ตามมาด้วยไต้หวัน 21% และเกาหลีใต้ 19% ส่วนสหรัฐฯ 10% และยุโรป 8%

ทั้งจีนและสหรัฐฯได้พยายามอย่างมากเพื่อขยายกำลังการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของพวกเขาเพื่อลดการพึ่งพาชิปจากไต้หวัน แต่เมื่อชิปมีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ มีพลังการประมวลผลเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันก็มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ไต้หวันก็ยิ่งนำห่างออกไปทุกที และทั้งหมดนี้ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไม ไต้หวันถึงมีความสำคัญกับเศรษฐกิจโลกอย่างมาก
……..

buy Lot of (11) IBM 043641WLAD-4 Semiconductor from eBay

เราลองมองลึกลงไปในรายละเอียดดูว่าสถานการณ์จะเลวร้ายได้แค่ไหน….

เกาะไต้หวันอยู่ห่างจากจีนแผ่นดินใหญ่ราว 130 กิโลเมตร โดยมีช่องแคบไต้หวันคั่นอยู่ กรุงไทเปซึ่งเป็นเมืองหลวงของไต้หวันตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะ ประชากรและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของประเทศจะกระจุกตัวอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกของเกาะซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กับจีนแผ่นดินใหญ่มากที่สุด ทำให้อ่อนไหวต่อการปิดล้อมหรือว่าการรุกรานของจีน หากเกิดการปิดล้อมโดยจีน จะมีเรือรบและเรือดำน้ำของจีนวางกำลังปิดล้อมท่าเรือของไต้หวันซึ่งนั่นจะทำให้เศรษฐกิจโลกเกิดความโกลาหล

…..

ในเดือนธันวาคมปี 2022 Rhodium group  ได้เผยแพร่รายงานการศึกษาถึงการวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกหากได้รับผลกระทบจากการปิดล้อมไต้หวัน

ในกรณีหากเกิดการปิดล้อมไต้หวันและมองในแง่ของการค้าและการลงทุนที่จะกลายเป็นอัมพาตทั้งขาเข้าและออกจากไต้หวันพร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงการประเมินแบบอนุรักษ์นิยมว่าจะเกิดดิสรัปต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับโลก โดยประเมินว่าจะเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าความเสียหายราว 2 ล้านล้านเหรียญฯ ซึ่งนั่นเป็นเพียงตัวเลขคาดการณ์ก่อนที่จะมีมาตรการแซงก์ชั่นต่าง ๆ ตามมา  นอกจากนั้นแล้วหากมีการเผชิญหน้าของกองทัพเกิดขึ้น ความเสียหายก็จะยิ่งเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้น

จีนอาจจะใช้สิ่งที่ไต้หวันพึ่งพาในการนำเข้าค่อนข้างมากอย่างเช่น น้ำมันและอาหาร เป็นข้อต่อรอง ไต้หวันอาจจะมีน้ำมันสำรองที่พอใช้ได้ 10 วัน ซึ่งหากไม่มีการค้าการแลกเปลี่ยนแล้ว ไต้หวันไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้

แต่การปิดล้อมไต้หวันทั้งหมดยิ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่วิกฤติเร็วขึ้นและอาจมีความรุนแรงมากครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้
…….

Inside The Largest Semiconductor Factory In The World!

การระบาดของโควิดทำให้อุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของโลกเกิดการดิสรัปครั้งใหญ่ แต่นั่นเป็นเพียงการขาดแคลนชั่วคราว ทว่าในครั้งนี้อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ไปโดยสิ้นเชิง

ในขณะที่จีนและสหรัฐฯ  ได้พยายามอย่างมากในการพัฒนาการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของพวกเขาเอง แต่ผู้เชี่ยวชาญก็มองเห็นว่ายังไม่มีที่ไหนทำได้ใกล้เคียงกับที่ TSMC ทำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่มีความต้องการชิปอย่างมากในอุตสาหกรรมที่หลากหลายซึ่งมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างเห็นได้ชัด

ผลกระทบจากความเสี่ยงในครั้งนี้นั้นใหญ่มาก หากเราสูญเสียกำลังการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ไปครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสามหรือเพียง 10% ของการผลิตที่ไต้หวันมี เราเองก็ไม่มีชิปสำรองที่จะนำมาทดแทน ในขณะที่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี สิ่งของต่างๆ อย่าง รถไฟฟ้า ซึ่งจำเป็นต้องใช้เซมิคอนดักเตอร์มากสี่ถึงสิบเท่าเมื่อเทียบกับการผลิตรถยนต์แบบเก่า เรากำลังต้องการการผลิตชิปเพิ่มขึ้นอย่างมากกว่าแต่ก่อนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะขาดแคลนชิปในอนาคต
…….

How the Chip Shortage Is Forcing Auto Makers to Adapt | WSJ


อย่างที่ทราบแล้วว่าการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจในการที่จีนจะปิดล้อมหรือว่ารุกรานไต้หวันนั้นเป็นตัวเลขที่มหาศาลมาก ผลกระทบที่มีต่อการค้าโลกจะแผ่กระจายออกไปทุกหนทุกแห่ง แต่ประเทศที่จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมากที่สุดและในทันทีก็คือเศรษฐกิจของจีนและไต้หวัน

ซึ่งเศรษฐกิจของจีนและไต้หวันนั้นต่างก็เป็นเสาหลักสำคัญในการค้าโลก โดยจีนเป็นผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่ที่สุดของโลก  คิดเป็นสัดส่วนถึง 15% ของสินค้าที่ส่งออกทั่วโลก และถึงแม้ว่าไต้หวันเมื่อเทียบกับจีนแล้วจะมีขนาดที่เล็กกว่าอย่างมาก แต่ก็มีการส่งออกมากพอที่จะขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกรายสำคัญของโลกในอันดับที่ 14

List of countries by exports

หากจีนรุกรานหรือปิดล้อมไต้หวัน เศรษฐกิจของจีนก็จะต้องเผชิญกับวิกฤติ ในตอนเริ่มแรกอาจจะต้องเจอกับมาตรการแซงก์ชันอย่างรุนแรงจากคู่ค้าหลักของจีนรวมถึงนานาชาติ

มาตรการแซงก์ชั่นทางด้านการเงิน  ไม่สามารถโอนเงินผ่านระบบ SWIFT ได้ นั่นเท่ากับเป็นการแช่แข็งการค้าของจีน เศรษฐกิจของจีนนั้นพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์ค่อนข้างมากซึ่งเริ่มขาดแคลนในช่วงที่รัสเซียเริ่มบุกยูเครน มีคำถามว่าจีนจะปฏิบัติตามมาตรการแซงก์ชันของสหรัฐฯ และกลุ่มประเทศ  G7 หรือไม่ ? นอกจากนั้นแล้วจีนยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีที่มีแหล่งกำเนิดจากสหรัฐฯ ค่อนข้างมาก ขณะเดียวกันก็ยังไม่สามารถหาทางออกอื่นที่ไม่ต้องพึ่งพาเงินสกุลดอลลาร์ได้อีกด้วย

จากนั้นก็จะมีปัญหาที่ใหญ่กว่าตามมา …..

จีนเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลกหรือพูดง่าย ๆ ว่าจีนเป็นโรงงานของโลก มูลค่าการส่งออกของจีนนั้นคิดเป็นหนึ่งในห้าของ GDP โลก ดังนั้นจะต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ถูกดิสรัปหากมีการปิดล้อมไต้หวันอย่างจริงจังและจีนถูกมาตรการแซงก์ชันจากนานาประเทศ สินค้าจำพวกกระดาษ สินค้าราคาถูกที่เราใช้กันอย่างมากในตอนนี้ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างโทรทัศน์ หรือสินค้าทั่วๆ ไปรวมถึงพวกเสื้อผ้าก็จะหายากขึ้น เพราะเราใช้สินค้าที่ผลิตจากจีนกันค่อนข้างมากเพราะจีนก็คือโรงงานของโลกและการที่สินค้าจีนหายไปจากตลาดโลกก็ย่อมส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน

สนับสนุนการทำบทความ กดไลค์ กดแชร์ หรือสามารถบริจาคเงินเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์: สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อบัญชี : HEROTHAILAND.COM
บัญชี : ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี : 667-265599-4

Similar Articles

Comments

พื้นที่ลงโฆษณา

สนใจลงโฆษณา ติดต่อ herothailand.com ราคาเพียง 500 บาทต่อปี

Advertisement

โปรโมชั่น 2 ขวด Protriva Black seeds อาหารเสริมน้ำมันงาดำ จำนวน 2 ขวด

Royal Kludge RK68

Royal Kludge RK68 RGB Hotswap USB HUB คีย์บอร์ดเกมมิ่งคีย์ไทย ไร้สายบลูทูธและมีสาย เปลี่ยนสวิตซ์ได้ เลเซอร์ไทย - English

Most Popular

Advertisement SHOPEE THAILAND

บ้านน้องแมว ทำจากไม้